Plánujete stavět?

Nabízíme Vám komplexní 
služby v oblasti projekce, bytového
designu, inženýringu 
a požární ochrany. 

Jsme připraveni Vám poskytnout odbornou pomoc 
v oblasti přípravy Vaší plánované stavby ve všech
fázích projektu. 

Domluvte si s námi schůzku nebo zašlete nezávaznou 
poptávku elektronickou poštou a my Vám vypracujeme
cenovou nabídku. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Ing. Michal Klimša

 • projektování pozemních staveb
 • technický/autorský dozor staveb
 • novostavby
 • rekonstrukce
 • požární ochrana

Ing. Robin Kulhánek

 • statika a dynamika staveb
 • novostavby
 • rekonstrukce

Ing. Lucie Vybíralová

 • vodohospodářské stavby
 • technické zařízení budov
 • energetické poradenství
 • vytápění
 • alternativní zdroje energie

Ing. arch.
Tereza Nováčková

 • interiérový design
 • architektonické studie
 • 3D vizualizace
Projekty na Míru

Projekce pozemních staveb

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace od studie po podklady k realizaci.

Citlivým spojením moderních postupů výstavby s individuálními požadavky tvoříme ekologicky nenáročné, přívětivé prostředí pro Vás a Vaše blízké. 

Projekty na Míru

Inženýring

Už v tom nebudete sami. Zajišťujeme komunikaci s úřady ve věcech vyřízení územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení stavby, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí či například pasport stavby, účast odborně způsobilé osoby při kontrole státních kontrolních orgánů).

Projekty na Míru

Požární ochrana

Provádíme zpracování dokumentace požární ochrany, školení zaměstnanců, školení a odbornou přípravu členů preventivní požární hlídky, udělování povolení ke svařování a manipulaci s ohněm, školení preventistů, preventivní požární prohlídky objektů, a poradenství v oboru požární ochrany.