Požární ochrana

Požární ochrana

Poradenství a služby v PO

Provádíme zpracování dokumentace požární ochrany, školení zaměstnanců, školení a odbornou přípravu členů preventivní požární hlídky, udělování povolení ke svařování a manipulaci s ohněm, školení preventistů, preventivní požární prohlídky objektů, a poradenství v oboru požární ochrany.

KONTAKTY ›


Osvědčení a certifikáty

Osvědčení o odborné způsobilosoti PO - Ing. Michal KlimšaŽivnostenské Oprávnění - Ing. Michal Klimša