Statika a dynamika staveb

Statika a dynamika staveb

počty nám jdou skvěle

Zpracujeme pro Vás dokumentaci stavebně konstrukční části dle vyhlášky pro stavební povolení a provedení stavby. Připravíme Vám i statické posudky všech typů konstrukcí existujících nebo nově budovaných.

KONTAKTY ›


Osvědčení a certifikáty

Osvědčení o odborné způsobilosoti PO - Ing. Michal KlimšaŽivnostenské Oprávnění - Ing. Michal Klimša